Sanrev AB
Gävlevägen 80
811 32 Sandviken
Tel: 026-678 51 60
Fax: 026-25 09 01
admin@sanrev.se

Våra tjänster

REDOVISNING

En fungerande administration med bra rutiner och en välskött bokföring är en nödvändighet för att Du som företagare ska kunna:

 • Följa upp hur din verksamhet går och kunna fatta rätt beslut
 • Känna dig säker på att du redovisar och betalar rätt skatt och moms

Våra redovisningskonsulter har lång erfarenhet av löpande redovisning och att hjälpa företagare till bra rutiner. Vi hjälper Dig med :

 • Registrering av företaget och kontakter med myndigheter
 • Anmälan för F-skatt, moms och som arbetsgivare
 • Rutiner för att ordna och arkivera företagets verifikationer på ett effektivt sett
 • Kontera och datorköra den löpande bokföringen
 • Ta fram bokföringsrapporter och hjälpa dig läsa och förstå resultat- och balansrapporter
 • Upprätta skattedeklaration för moms, källskatt och sociala avgifter
 • Upprätta kontrolluppgifter och FORA-redovisning
 • Upprätta årsbokslut och årsredovisning

http://www.yourcustomerportal.com/sanrev-ab


Uthyrning

Företag som behöver tillfällig förstärkning  till sin ekonomiavdelning, kan hyra oss på hel- eller deltid för en period.  Vi har tidigare erfarenhet av uppdrag som redovisningsansvarig och ekonomichef i större företag och kommunala bolag. 

 

RÅDGIVNING

Som Företagare kan du ställas inför situationer där du behöver kvalificerad rådgivning. Vissa är årligen återkommande, medan andra kanske inträffar någon enstaka gång. Vi kan hjälpa dig med följande;

 • Budgetering, planering av resultat- och likviditet
 • Resultat- & lönsamhetsanalyser
 • Företagsöverlåtelser och värderingsfrågor
 • Finansieringsfrågor
 • Bolagsbildningar
 • Skatterådgivning, skatteplanering
 • Deklarationer för företaget
 • Ägarfrågor
 • Utdelningsberäkning för dig som är delägare i ett aktiebolag
 • Generationsskiften
 • Konkurrentanalyser

REVISION

Revision skapar trygghet för ditt företag och dina kontakter -  ett "kvitto" på att det stämmer.

Dagens lagstadgade revision av aktiebolag är från 2011 en efterfrågestyrd tjänst som vi levererar för de minsta bolagen (omsättning < 3 Msek). För medelstora och större företag kvarstår lagkravet att ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

För dig som Företagare och ägare till ett mindre aktiebolag står det dig fritt att fortsätta anlita Din revisor för granskning av företagets räkenskaper om Du bedömer att revisionen:

 • Säkerställer att företagets rutiner fungerar väl och bidrar till ordning och reda.
 • Kvalitetssäkrar företagets redovisning och bidrar till att skapa trovärdighet för ditt företag i kontakter med bank, kunder, leverantörer och skattemyndighet.
 • Kan underlätta företagets finansiering.
 • Ger dig tillgång till ett bra bollplank och uppdaterad information om nyheter och regeländringar.
Våra revisorer har bred komptens inom revision av aktiebolag , såväl mindre som större, samt av andra företagsformer som stiftelser och ideella föreningar.